İNSAN KAYNAKLARI

  • Şirket hedeflerine uygun, görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesinde bulundurmak,
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek,
  • Çalışan performanslarını objektif parametrelerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek.

      Şirketimiz, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki destek ve ihtiyaçlarını önceden tespit etmek ve bu doğrultuda gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretileri gerçekleştirmek, şirketimizin en önemli politikalarından biridir.      

      Performans değerlendirme sonuçları ve diğer parametreler temel alınarak oluşturulan çeşitli eğitim programları, yıl içinde farklı zaman, grup ve bileşkelerle uygulanarak çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri sağlanmaktadır.